Izravnava meje

Ko je med lastnikom dveh ali več parcel, meja, ki ju moti, skleneta, da je izravnava meje najboljša odločitev. Pri tem pa se bo spremenil potek urejenega dela. Površina manjše parcele se lahko spremenil maksimalno za 5%, pri večjih parcelah to ne sme biti več kot za 500 m2. Izravnava meje je geodetska storitev, ob kateri se morata lastnika strinjati, da želita izravnavo meje, poleg pa mora biti del meje, že urejen. Pri poteku, je priporočeno, da vam ob tem tem pomaga tudi izkušenj geodet. Izravnava meje se priporoča, da boste lahko svojo nepremičnino lažje in boljše gospodarsko uporabljali, poleg pa boste lahko ekonomično izrabili prostor.

Izravnava meje

Izravnava meje je dobra ideja, v primeru nesoglasja dveh lastnikov parcel. Izravnavo lahko naroči tudi solastnik, skupni latnik, posestnik, ter pridobitelj parcele. Dela se začnejo tako, da se najprej pogovorijo z naročnikom, nato pa še uredijo mejo, če je potrebno. Nato začnejo z izdelavo elaborata izravnane meje. Naslednji korak je vložitev zahteve, da lahko evidentirajo izravnani del meje, ki ga najdete na geodetski upravi. Nato pa je potrebno le še spremljanje spremljanje reševanja zahteve. Poleg postopka so tudi stranke, katere meja parcele po zemljiško-katastrskem načrtu ali prikazu mejijo na ali se dotikajo meje. Izravnava meje je zaključena, ko je pravno-formalno, z dokončno pravno odločbo o evidentiranju izravnanega dela meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše ta del meje v zemljiški kataster, ter jo prizna kot urejeno mejo, ter evidentira spremembo površine. Podjetje pa potrebuje tudi razne podatke, kot so številka parcele, od katerih mejo izravnajo, ter ime katastrske občine, v kateri ležijo parcele.

Za dodatne informacije pa lahko obiščete zgornjo spletno stran, ter se pozanimate, pri tem pa stopite v stik z njimi, kjer jim pošljete sporočili določene zadeve.